Chodecké závody Poděbrady
WA Race Walking Tour Gold Meeting

24. 9. 2020

Aktuální informace k ročníku 2020 - opatření proti COVID-19

Dle nejnovějších informací Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář.

Vyplnit jej musí před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na Seznamu zemí nízkým rizikem výskytu nákazy covid-19.

S tímto opatřením souvisí povinnost podrobit se testu na přítomnost covid-19 na území ČR na vlastní náklady a karanténnímu režimu dle podmínek uvedených v Ochranném opatření – omezení překročení státní hranice ČR.

Online příjezdový formulář, Seznam zemí nízkým rizikem výskytu nákazy covid-19, Ochranné opatření jsou k dispozici na stránkách MZV.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Online příjezdový formulář http://www.prijezdovyformular.cz/

Co se týče testování v jiných zemích EU, nově budou uznávány PCR testy i z těchto zemí, ale ne starší 72 hodin. Výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici. Mezi členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření řadí i Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

Sdělení ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19
Generální partner
Českého atletického svazu
Oficiální partneři ČAS
Oficiální dodavatelé
Českého atletického svazu


Partneři akce